OSBD Michalovce

Prejsť na obsah
máj 2024 - Zmena pravidiel rozpočítavania tepla a teplej vody
Počnúc vyúčtovaním nákladov za služby spojené s užívaním a správou bytu za rok 2023 je správca povinný uplatniť nové pravidlá rozpočítavania nákladov tepla a teplej vody v zmysle Vyhlášky č.503/2022 Z.z.
máj 2024 - poschodoch.sk
OSBD Michalovce v spolupráci so spoločnosťou ANASOFT ponúka vlastníkom bytov možnosť využívať moderný webový portál www.poschodoch.sk. Tento portál sprístupňuje finančné a technické údaje o bytoch a domoch pre ich vlastníkov.
Súčasťou systému elektronických služieb je možnosť využívať portál ww.ista24.sk, pripravovaný so spoločnosťou ISTA Slovakia s.r.o., kde je k dispozícii online monitoring spotrieb na meračoch tepla (prvn) a vodomeroch.
01.03.2021 OSBD Michalovce - prenájom miestnosti
OSBD Michalovce ponúka na prenájom miestnosť s veľkosťou 53,50m2.
Pre viac informácií napíšte na osbdmi@osbdmi.sk.
foto...
14.12.2023 OSBD Michalovce
OSBD Michalovce oznamuje vlastníkom bytov, že dňa 1.1.2024 prebehne diaľkový odpočet pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov na radiátoroch (merač tepla) a vodomerov na studenú a teplú vodu. Odpočet meračov bude vykonaný bez potreby vstupu do bytu.
23.11.2020
Okresné stavebné bytové družstvo Michalovce vypisuje výberové konanie na audítorské služby overenia individuálnej účtovnej závierky zostavenej za účtovný rok 2021 v zmysle par.19 zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve a na overenie Výročnej správy a jej súladu s individuálnou účtovnou závierkou.
Svoje ponuky zasielajte prosím elektronicky do 15.12.2020 na adresu: stefansky@osbdmi.sk.
Zmluva o výkone správy 2020
V súčasnej dobe prebieha proces schvaľovania Zmluvy o výkone správy.
Znenie zmluvy a domového poriadku je dispozícii vlastníkom bytov na tomto dokaze:
- Zmluva o výkone správy
- Domový poriadok
Okresné stavebné bytové družstvo Michalovce
Plynárenská 1, 071 01 Michalovce
IČO: 00172154
IČDPH: SK2020747773
Sekretariát: 056/6419931
Nahlasovanie porúch: 0905 568 549
web: www.osbdmi.sk
email: osbdmi@osbdmi.sk
Návrat na obsah