OSBD Michalovce

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

27.02.2018 Oznámenie
Dňa 1.3.2018 bude budova OSBD z technických príčin zatvorená (prerušenie dodávky elektrickej energie). Z tohto dôvodu nebude počas dňa na nahlasovanie porúch k dispozícii telefónne číslo 056/6419911. Havarijná služba bude k dispozícii na telefónnom čísle 0905568549 !
11.12.2017 Oznámenie
V zmysle Zákona o energetike č.657/2004 Z.z. Vám týmto oznamujeme, že v termíne od 1.1.2018 do 12.1.2018 sa uskutočnia odpočty bytových vodomerov studenej vody, teplej vody a diaľkový odpočet pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov. Presný dátum odpočtu bude oznámený na vchodových dverách.
Žiadame Vás, aby ste následne v uvedený termín sprístupnili Váš byt k odpočtom.
18.9.2017 Začiatok vykurovacej sezóny
Vážený vlastník, resp. nájomník bytu.
S blížiacim sa začiatkom vykurovacieho obdobia Vás žiadame o nastavenie termostatických hlavíc na radiátoroch minimálne na stupeň č.3, z dôvodu zamedzenia zavzdušnenia vykurovacieho systému.
4.5.2017 VYÚČTOVANIE NÁKLADOV ZA ROK 2016
V nasledujúcich dňoch bude vlastníkom bytov a nebytových priestorov v bytových domoch v správe OSBD Michalovce doručené vyúčtovanie nákladov za rok 2016 spolu s novým mesačným predpisom, správou správcu za rok 2016 a návrhom plánu opráv na rok 2018.
V návrhu plánu opráv na rok 2018 sú z dôvodu množstva textu použité skratky názvov, vysvetlivky týchto skratiek nájdete na tomto odkaze.
1.12.2016 OZNAM
V priebehu prvého týždňa mesiaca december 2016 bude užívateľom bytov distribuovaný nový Infolist č.19.
OZNAM
V pondelok 21.11.2016 sa v budove OSBD uskutoční pracovné stretnutie zástupcov vlastníkov bytov v bytových domoch v správe OSBD Michalovce. Účelom tohto pracovného stretnutia bude aplikácia Vyhlášky č.240/2016 Z.z. ktorou sa ustanovuje teplota úžitkovej vody na odbernom mieste, pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného v teplej úžitkovej vode a rozpočítavania množstva tepla.
Okresné stavebné bytové družstvo Michalovce
Plynárenská 1, 071 01 Michalovce
IČO: 00172154
IČDPH: SK2020747773
Sekretariát: 056/6419931
Nahlasovanie porúch: 056/6419911
web: www.osbdmi.sk
email: osbdmi@osbdmi.sk
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky