OSBD Michalovce

Prejsť na obsah
22.01.2019 ODPREDAJ AUTOMOBILOV
Na základe rozhodnutia predstavenstva OSBD Michalovce ponúkame na odpredaj dve vozidlá CHEVROLET SPARK, r.2004, resp.2005, objem 796cm3, výkon 38kW, farba: žltá, resp. modrá.
2.5.2018 VYÚČTOVANIE NÁKLADOV ZA ROK 2017
V nasledujúcich dňoch bude vlastníkom bytov a nebytových priestorov v bytových domoch v správe OSBD Michalovce doručené vyúčtovanie nákladov za rok 2017 spolu s novým mesačným predpisom, správou správcu za rok 2017 a návrhom plánu opráv na rok 2019.
V návrhu plánu opráv na rok 2019 sú z dôvodu množstva textu použité skratky názvov, vysvetlivky týchto skratiek nájdete na tomto odkaze.
1.5.2018 Prenájom nebytových priestorov
OSBD Michalovce ponúka na prenájom nebytový priestor o rozlohe 65,05m2 na ulici Pasáž 12 v Michalovciach.
Bližšie informácie na telefónnom čísle: 056/6419935, resp. 056/6419934.
január 2018 OSBD Michalovce - podiel na zisku
V zmysle rozhodnutia najvyššieho orgánu družstva - Zhromaždenia delegátov, bol v mesiacoch december 2017 a január 2018 členom družstva vyplatený podiel na zisku za obdobie rokov 2015-2016 formou dividendy prevedenej na "účet nájomného" pre členov, ktorým táto dividenda prináležala.
11.12.2017 Oznámenie
V zmysle Zákona o energetike č.657/2004 Z.z. Vám týmto oznamujeme, že v termíne od 1.1.2018 do 12.1.2018 sa uskutočnia odpočty bytových vodomerov studenej vody, teplej vody a diaľkový odpočet pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov. Presný dátum odpočtu bude oznámený na vchodových dverách.
Žiadame Vás, aby ste následne v uvedený termín sprístupnili Váš byt k odpočtom.
18.9.2017 Začiatok vykurovacej sezóny
Vážený vlastník, resp. nájomník bytu.
S blížiacim sa začiatkom vykurovacieho obdobia Vás žiadame o nastavenie termostatických hlavíc na radiátoroch minimálne na stupeň č.3, z dôvodu zamedzenia zavzdušnenia vykurovacieho systému.
1.12.2016 OZNAM
V priebehu prvého týždňa mesiaca december 2016 bude užívateľom bytov distribuovaný nový Infolist č.19.
OZNAM
V pondelok 21.11.2016 sa v budove OSBD uskutoční pracovné stretnutie zástupcov vlastníkov bytov v bytových domoch v správe OSBD Michalovce. Účelom tohto pracovného stretnutia bude aplikácia Vyhlášky č.240/2016 Z.z. ktorou sa ustanovuje teplota úžitkovej vody na odbernom mieste, pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného v teplej úžitkovej vode a rozpočítavania množstva tepla.
Okresné stavebné bytové družstvo Michalovce
Plynárenská 1, 071 01 Michalovce
IČO: 00172154
IČDPH: SK2020747773
Sekretariát: 056/6419931
Nahlasovanie porúch: 056/6419911
web: www.osbdmi.sk
email: osbdmi@osbdmi.sk
Návrat na obsah