OSBD Michalovce

Prejsť na obsah
február 2024 - OPRAVA STREŠNEJ KRYTINY - BYTOVÝ DOM A2SNP
V prípade záujmu o zapojenie sa do výberového konania na zhotoviteľa "Opravy strešnej krytiny v bytovom dome A2SNP" nás pre ďalšie informácie a zaslanie materiálov kontaktujte na emailovej adrese osbdmi@osbdmi.sk. Termín je do 1.3.2024.
február 2022 - Výmena vodomerov v roku 2022
OSBD Michalovce odporúča vlastníkom bytov zjednotiť výmenu vodomerov SV a TUV v roku 2022.
(odporúčaný postup ...pdf)
04.02.2021 OSBD Michalovce
V priebehu mesiaca február 2021 bude pre vlastníkov bytov, pre ktorých platí aktualizovaná zmluva o výkone správy, distribuovaný nový Infolist č.21.
14.12.2020 OSBD Michalovce
OSBD Michalovce oznamuje vlastníkom bytov, že dňa 1.1.2021 prebehne diaľkový odpočet pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov na radiátoroch (merač tepla) a vodomerov na studenú a teplú vodu. Odpočet meračov bude vykonaný bez potreby vstupu do bytu.
23.11.2020
Okresné stavebné bytové družstvo Michalovce vypisuje výberové konanie na audítorské služby overenia individuálnej účtovnej závierky zostavenej za účtovný rok 2021 v zmysle par.19 zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve a na overenie Výročnej správy a jej súladu s individuálnou účtovnou závierkou.
Svoje ponuky zasielajte prosím elektronicky do 15.12.2020 na adresu: stefansky@osbdmi.sk.
Zmluva o výkone správy 2020
V súčasnej dobe prebieha proces schvaľovania Zmluvy o výkone správy.
Znenie zmluvy a domového poriadku je dispozícii vlastníkom bytov na tomto dokaze:
- Zmluva o výkone správy
- Domový poriadok
02.11.2020
Z dôvodu súčasnej epidemiologickej situácie bude od 2.11.2020 budova OSBD Michalovce zatvorená.
Pre styk s OSBD využívajte telefonickú, alebo elektronickú formu komunikácie.
Havarijná poruchová služba OSBD je zabezpečená NONSTOP na telefónnom čísle 0905 568 549; email: poruchy@osbdmi.sk
05.05.2020 Klientské centrum OSBD Michalovce
V súlade s rozhodnutím vlády Slovenskej republiky bude na OSBD Michalovce od 6.5.2020 otvorené klientské centrum za nasledovných bezpečnostných hygienických opatrení:
- vstup do centra len prekrytím horných dýchacích ciest (rúško, šatka, šál...)
- pred vstupom do klientského centra povinná dezinfekcia rúk
- vstup do miestnosti - maximálne dve osoby súčasne
06.04.2020 Ponuka na komplexnú dezinfekciu spoločných priestorov.
Vzhľadom na aktuálnu zdravotnú situáciu sme pre vlastníkov bytov v správe OSBD Michalovce pripravili možnosť komplexnej dezinfekcie spoločných priestorov - schodísk, madiel, zábradlí, kľučiek a výťahov v bytovom dome. Použitá dezinfekcia zabíja aj koronavírus a je účinná 14 dní. Po konzultácii s OSBD spoločnosti Delphia s.r.o. a DDD Michalovce - Ladislav Lechman pripravili svoje ponuky. Cena je 120€ s DPH pre 1 vchod. Bližsie informácie - Ing.Bercik 056/6419912 v čase 8:00-11:00 hod.
12.03.2020 Príkaz predsedu OSBD k zamedzeniu šírenia koronavírusu.
Na základe rozhodnutia vedenia OSBD Michalovce v dôsledku zamedzenia šírenia koronavírusu na pracovisku boli schválené tieto preventívne opatrenia - (dokument pdf).
Okresné stavebné bytové družstvo Michalovce
Plynárenská 1, 071 01 Michalovce
IČO: 00172154
IČDPH: SK2020747773
Sekretariát: 056/6419931
Nahlasovanie porúch: 0905 568 549
web: www.osbdmi.sk
email: osbdmi@osbdmi.sk
Návrat na obsah