INFORMAČNÝ SYSTÉM OSBDMI 2021 - OSBD Michalovce

Prejsť na obsah

INFORMAČNÝ SYSTÉM OSBDMI 2021

OSBDMI
Zabezpečenie elektronickej komunikácie (internetové služby)

Písomné hlasovanie zrealizované v roku 2020 obsahovalo individuálnu otázku prístupu do informačného portálu a úhradu sumy 1,50€ mesačne v rámci mesačného predpisu. Veľa vlastníkov bytov vyjadrilo názor, že by si túto službu chcelo najprv vyskúšať. Preto sme sa rozhodli poskytnúť vlastníkom bytov možnosť prístupu do tohto portálu bezplatne do 31.3.2021. Tým vlastníkom bytov, ktorí sí túto službu odsúhlasili v písomnom hlasovaní a v mesačnom predpise majú uvedený poplatok, bude tento poplatok za prvé tri mesiace roka 2021 vrátený v ročnom vyúčtovaní za rok 2021.

Postup pri registrácii do informačného portálu:
Na stránke www.osbdmi.sk a tiež aj na tomto mieste - odkaz na registráciu - je umiestnený odkaz na prihlasovacie a registračné okno systému. Prvým krokom je registrácia nového užívateľa. Pri registrácii je potrebné zadať "Aktivačný kľúč", ktorý má každý vlastník bytu uvedený v mesačnom predpise platnom od 1.1.2021. Po overení registrácie môžu vlastníci bytov využívať všetky funkcie informáčného portálu do 31.3.2021.  

Vlastníci bytov majú k dispozícii plný prístup k všetkým funkciám, ktoré portál ponúka, preto upozorňujeme, že nie je potrebné uhrádzať žiadne poplatky uvedené na tomto informačnom portáli.

Zároveň je cez internetovú stránku www.osbdmi.sk k dispozícii aj časť portálu "Informácie o spotrebách meračov", kde je pripravený vzorový (testovací) byt, na ktorom si môže vlastník bytu vyskúšať všetky možnosti, ktoré ponúka tento portál v rámci rozsahu dostupných informácií o meračoch vody a tepla v jednotlivých bytoch.
Do 31.3.2021 sú tieto informácie prístupné pre všetkých vlastníkov bytov v správe OSBD Michalovce. Od 1.4.2021 budú informácie prístupné pre vlastníkov bytov, ktorí s touto službou súhlasili v písomnom hlasovaní v roku 2020 a pre tých, ktorí o túto službu prejavia záujem na emailovej adrese info@osbdmi.sk.
Prístupové meno: testuser
Heslo: testuser

Informácie , ktoré sú, resp. postupne budú dopĺňané na informačný portál OSBD Michalovce
Informácie o byte: oznamy od správcu, karta vlastníka (aktuálne stavy, minulé stavy), zálohový predpis (aktuálny, minulý, budúci), zoznam zaplatených platieb a vratiek, upomínanie na dlh, stavy na Fonde prevádzky, údržby a opráv domu/vchodu.
Informácie o bytovom dome: základné informácie, nahlasovanie porúch, domové schôdze, dokumenty domu, zmluvy o výkone správy, fotogaléria, dôležité kontakty, štatistika a ekonomika domu, karta stavov domu (aktuálny rok, minulý rok), zálohový predpis domu (aktuálny, budúci).
"Informácie o spotrebách meračov" sú zobrazované v užívateľsky priateľskom prostredí, kde si vie vlastník bytu intuitívne vyhľadať všetky dostupné informácie. Zároveň je v záložke "Manuály" vysvetlený presný postup pre zobrazenie dostupných informácií.

Prípadné otázky spojené s registráciou či prihlásením do informačného portálu, ako aj otázky ohľadom samotnej práce v tomto portáli zasielajte na emailovú adresu info@osbdmi.sk.
Okresné stavebné bytové družstvo Michalovce
Plynárenská 1, 071 01 Michalovce
IČO: 00172154
IČDPH: SK2020747773
Sekretariát: 056/6419931
Nahlasovanie porúch: 0905 568 549
web: www.osbdmi.sk
email: osbdmi@osbdmi.sk
Návrat na obsah