INFORMAČNÝ SYSTÉM OSBDMI 2021 - OSBD Michalovce

Prejsť na obsah

INFORMAČNÝ SYSTÉM OSBDMI 2021

OSBDMI
Zabezpečenie elektronickej komunikácie (internetové služby)

Postup pri registrácii do informačného portálu:
Na stránke www.osbdmi.sk a tiež aj na tomto mieste - odkaz na registráciu - je umiestnený odkaz na prihlasovacie a registračné okno systému. Prvým krokom je registrácia nového užívateľa v prvej časti našeho systému. Pri registrácii je potrebné zadať "Aktivačný kľúč", ktorý má každý vlastník bytu uvedený v mesačnom predpise platnom od 1.1.2021. V prípade, že aktivačný kľúč neviete nájsť, napíšte nám na info@osbdmi.sk.
Vlastníci bytov majú k dispozícii plný prístup k všetkým funkciám, ktoré portál ponúka, preto upozorňujeme, že nie je potrebné uhrádzať žiadne poplatky uvedené na tomto informačnom portáli.

Po registrácii do prvej časti systému Vás budeme kontatovať s registráciou do druhej časti systému a to do portálu ista24.sk, kde vlastníci bytov nájdu všetky dostupné informácie o meračoch vody a tepla priamo v konkrétnom byte.

Poplatok za prístup do informačného portálu je 1,50€ mesačne v rámci mesačného predpisu. Nie je potrebné uhrádzať žiadne ďalšie poplatky uvedené v informačnosm portáli.

Informácie , ktoré sú, resp. postupne budú dopĺňané na informačný portál OSBD Michalovce
Informácie o byte: oznamy od správcu, karta vlastníka (aktuálne stavy, minulé stavy), zálohový predpis (aktuálny, minulý, budúci), zoznam zaplatených platieb a vratiek, upomínanie na dlh, stavy na Fonde prevádzky, údržby a opráv domu/vchodu.
Informácie o bytovom dome: základné informácie, nahlasovanie porúch, domové schôdze, dokumenty domu, zmluvy o výkone správy, fotogaléria, dôležité kontakty, štatistika a ekonomika domu, karta stavov domu (aktuálny rok, minulý rok), zálohový predpis domu (aktuálny, budúci).
"Informácie o spotrebách meračov" sú zobrazované v užívateľsky priateľskom prostredí, kde si vie vlastník bytu intuitívne vyhľadať všetky dostupné informácie. Zároveň je v záložke "Manuály" vysvetlený presný postup pre zobrazenie dostupných informácií.

Prípadné otázky spojené s registráciou či prihlásením do informačného portálu, ako aj otázky ohľadom samotnej práce v tomto portáli zasielajte na emailovú adresu info@osbdmi.sk.
Okresné stavebné bytové družstvo Michalovce
Plynárenská 1, 071 01 Michalovce
IČO: 00172154
IČDPH: SK2020747773
Sekretariát: 056/6419931
Nahlasovanie porúch: 0905 568 549
web: www.osbdmi.sk
email: osbdmi@osbdmi.sk
Návrat na obsah