ODDELENIA - OSBD Michalovce

Prejsť na obsah

ODDELENIA

OSBDMI
Klientské centrum OSBD Michalovce
Jana Sivánahlasovanie porúch
poruchy@osbdmi.sk0905 568 549
Ing. Ján Bercik
vedúci referent údržby
bercik@osbdmi.sk056/ 641 99 12
Jana Siváková
referent nájomného, podateľňasivakova@osbdmi.sk056/ 641 99 16
Zlaťa Vasiľováreferent bytového oddeleniavasilova@osbdmi.sk056/ 641 99 36
OSBD Michalovce
Ing. Peter Gožopredseda OSBDgozo@osbdmi.sk056/ 641 99 31
Marika Babičováasistentka predsedu, mzdybabicova@osbdmi.sk056/ 641 99 31
Jozef Doričreferentdoricj@osbdmi.sk056/ 641 99 34
JUDr. Slavomír Kučmášexterný právnikosbdmi@osbdmi.sk056/ 641 99 21
Technický úsek
Ing. Peter Kolibab
vedúci technického úseku
kolibab@osbdmi.sk056/ 641 99 33
Marián Muľárreferentmular@osbdmi.sk056/ 641 99 14
Jana Bednárováreferentbednarova@osbdmi.sk056/ 641 99 35
Pavol Olejárreferentolejar@osbdmi.sk056/ 641 99 13
Pavol Kováčikreferentkovacik@osbdmi.sk
Ekonomický úsek
Mgr. Lenka Hrehovávedúci ekonomického úsekuhrehova@osbdmi.sk056/ 641 99 32
Ružena Geročová
referent
gerocova@osbdmi.sk056/ 641 99 38
Blanka Šariková
referent
sarikova@osbdmi.sk056/ 641 99 22
Mária Morovská
referent
morovska@osbdmi.sk
056/ 641 99 18
Andrea Iľkováreferentilkova@osbdmi.sk056/ 641 99 19
Jarmila Dubíkováreferentdubikova@osbdmi.sk056/ 641 99 19
Okresné stavebné bytové družstvo Michalovce
Plynárenská 1, 071 01 Michalovce
IČO: 00172154
IČDPH: SK2020747773
Sekretariát: 056/6419931
Nahlasovanie porúch: 0905 568 549
web: www.osbdmi.sk
email: osbdmi@osbdmi.sk
Návrat na obsah