LEGISLATÍVA - OSBD Michalovce

Prejsť na obsah

LEGISLATÍVA

DOKUMENTY


- Zákon 182/1993 Z.z.o vlastníctve bytov a nebytových priestorov
- Zákon 657/2004 Z.z.o tepelnej energetike
- Vyhláška 240/2016 Z.z.ktorou sa ustanovuje teplota teplej úžitkovej vody na odbernom mieste,  pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného v teplej úžitkovej vode a  rozpočítavania množstva tepla
- Zákon 321/2014 Z.z.o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- Zákon 555/2005 Z.z.o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- Zákon 250/2012 Z.z.o regulácii v sieťových odvetviach
- Zákon 251/2012 Z.z.o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- Zákon 657/2004 Z.z.o tepelnej energetikeOkresné stavebné bytové družstvo Michalovce
Plynárenská 1, 071 01 Michalovce
IČO: 00172154
IČDPH: SK2020747773
Sekretariát: 056/6419931
Nahlasovanie porúch: 0905 568 549
web: www.osbdmi.sk
email: osbdmi@osbdmi.sk
Návrat na obsah