HAVARIJNÁ SLUŽBA - OSBD Michalovce

Prejsť na obsah

HAVARIJNÁ SLUŽBA

OSBDMI
Havarijné poruchy sú poruchy, pri ktorých dochádza k ohrozeniu alebo poškodeniu majetku, alebo zdravia osôb:
- na rozvodoch vody:
odstavenie vody uzatvorením prívodných ventilov
zhotovenie objímky na tečúcom vodovodnom potrubí
- na rozvodoch ÚK:
odstavenie vody uzatvorením prívodných ventilov,
spustenie stúpačky, u vykurovacích telies ich zablendovanie
- na elektrorozvodoch:
obnovenie dodávky el. prúdu do bytu pri jeho výpadku
v súčinnosti s VSE obnovenie dodávky el. prúdu pri výpadku fázy pre vchod alebo bytový dom

- na výťahoch:
vyprostenie osôb pri nedostupnosti dozorcu výťahu
sfunkčnenie výťahu v sekcii, kde býva invalidná osoba

- na kanalizácií:
prečistenie vnútornej a vonkajšej kanalizácie pri jej upchatí, ak hrozí vyplavenie bytu alebo pivníc
Okresné stavebné bytové družstvo Michalovce
Plynárenská 1, 071 01 Michalovce
IČO: 00172154
IČDPH: SK2020747773
Sekretariát: 056/6419931
Nahlasovanie porúch: 0905 568 549
web: www.osbdmi.sk
email: osbdmi@osbdmi.sk
Návrat na obsah